Để đăng kí tham gia cuộc thi DEFENSE TRIAL 2021, bạn vui lòng hoàn thành theo form đăng kí dưới đây. Hạn đăng kí tham gia cuộc thi sẽ kết thúc vào 24h ngày 12/01/2021.

Link đăng kí dự thi: Tại đây.

BTC Cuộc thi DEFENSE TRIAL 2021