Posted by on 05/12/2019

THỂ LỆ BÀI VIẾT THAM GIA CUỘC THI DEFENSE TRIAL 2020

Sau khi đăng kí dự thi cuộc thi DEFENSE TRIAL 2020, các nhóm dự thi cần chuẩn bị bài dự thi vòng sơ loại và nộp bài về BTC từ 06/12 – 26/12/2019. Bài dự thi vòng sơ loại gồm:

  • — 01 Bản tóm tắt công trình (theo yêu cầu phía dưới)
 • — 01 Toàn văn công trình không quá 80 trang (không tính phần mục lục, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, theo yêu cầu phía dưới)

Các nhóm dự thi cần gửi bài dự thi vòng sơ loại tới BTC qua địa chỉ email: rces.info@gmail.com muộn nhất vào 26/12/2019. Trong đó, tiêu đề thư ghi rõ [DEFENSE TRIAL 2020] TÊN NHÓM.

Bài dự thi cần được gửi dưới dạng file .rar hoặc .zip với tên file được đặt theo mẫu: [DEFENSE TRIAL 2020] TÊN NHÓM

Thông tin chi tiết và yêu cầu của các văn bản vui lòng xem chi tiết trong nội dung phía dưới.

1. BẢN TÓM TẮT CÔNG TRÌNH

Ÿ Số lượng trang tối đa: 05 trang

Ÿ Các nội dung cần đề cập:

  • Tên đề tài
  • Tác giả thực hiện đề tài
  • Mục tiêu nghiên cứu
  • Nội dung nghiên cứu
  • Kết quả nghiên cứu
  • Đóng góp về mặt khoa học
 • Đóng góp về mặt thực tiễn

Ÿ Hình thức trình bày:                        

  • Khổ giấy A4 (210 x 297 mm); phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12; spacing 1,3 – 1,5 line; lề trái 3 cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2 cm.
 • Số thứ tự của trang ở chính giữa trang, phía dưới.

2. BẢN TOÀN VĂN CÔNG TRÌNH

Ÿ Số trang tối đa: 80 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục)

Ÿ Hình thức trình bày:

  • Khổ giấy A4 (210 x 297 mm); phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; spacing 1,3 – 1,5 line; lề trái 3 cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2 cm.
  • Số thứ tự của trang ở chính giữa trang, phía dưới.
  • Tài liệu tham khảo và phụ lục tối đa là 50 trang; Tên các tác giả nước ngoài nêu trong toàn văn công trình phải viết theo đúng tiếng nước đó.
 • Không gạch dưới các từ, câu trong bản toàn văn công trình; không viết lời cám ơn và không ký tên.

Ÿ Toàn văn công trình được trình bày theo trình tự sau:

1. Bìa toàn văn công trình (Theo mẫu – download tại đây)

2. Mục lục

3. Danh mục bảng.

4. Danh mục hình.

5. Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

6. Mở đầu: Lý do lựa chọn đề tài (Tính cấp thiết của đề tài); Tình hình nghiên cứu, mục tiêu đề tài; câu hỏi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; bố cục bài nghiên cứu.

7. Kết quả nghiên cứu và phân tích (bàn luận) kết quả: Trình bày thành các chương I, II, III, IV… (Cơ sở lí thuyết, phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, khuyến nghị, … tùy theo từng bài cấu trúc có thể khác nhau).

8. Kết luận và kiến nghị:

a) Phần kết luận: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện. Đánh giá những đóng góp mới của đề tài và khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu, những hạn chế và hướng phát triển đề tài.

b) Phần kiến nghị: Các đề xuất được rút ra từ kết quả nghiên cứu. Đề xuất về các nghiên cứu tiếp theo; các biện pháp cần thiết để có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đời sống và sản xuất; các kiến nghị về cơ chế, chính sách, …

9. Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo là danh mục sách, báo, tài liệu các loại được sử dụng để tham khảo trong quá trình nghiên cứu. Cần sắp xếp các nguồn tài liệu và các sách xuất bản đã tham khảo để tiến hành đề tài, thông thường được trình bày theo thứ tự: họ và tên tác giả, nhan đề, các yếu tố về xuất bản. Các văn bản được xếp theo trình tự: văn bản pháp quy; sách, báo, tạp chí; bài viết của các tác giả…; trong mỗi loại được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

10. Phụ lục (nếu có) bao gồm các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, bảng liệt kê các tư liệu… để minh họa cho toàn văn công trình.

BTC Cuộc thi DEFENSE TRIAL 2020

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*


Bạn đã ghé thăm fanpage của cuộc thi?
Truy cập ngay fanpage DEFENSE TRIAL để cập nhật những thông tin mới nhất của cuộc thi :)